یک آپلود - پلن های کاربری

امکانات پلن های کاربری یک آپلود

یک آپلود - پلن های کاربری

امکانات پلن های کاربری یک آپلود

یک آپلود - پلن های کاربری

پلن های کاربری

امکانات پلن های کاربری یک آپلود


پلن رایگان

مناسب برای تمامی کاربران، فضای ذخیره سازی 25 گیگ - مدت نگهداری فایل ها یک سال

پلن دائمی

مناسب برای تمامی وبلاگ ها و سایتهای کوچک، فضای ذخیره سازی 20 گیگ - مدت نگهداری فایل ها دائمی

پلن اشتراک ویژه

اکانت آپلود و دانلود مناسب برای دانلودکنندگان و سایتهای دانلود با لینک غیرمستقیم

پلن لینک مستقیم

هاست با لینک مستقیم مناسب برای سایتهای دانلود با لینک مستقیم

امکانات / نوع پلن

شروع قیمت ماهیانه از
کاربر رایگان - رایگان
اشتراک دائمی - رایگان
اشتراک ویژه - ۵۰۰۰ تومان
لینک مستقیم - ۱۲۰۰۰ تومان
فضای ذخیره سازی فایل
کاربر رایگان 25.00 GB
اشتراک دائمی 20.00 GB
اشتراک ویژه 100.00 GB تا 10 TB
لینک مستقیم 50.00 GB تا 10 TB
امکان آپلـود و دانلود
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
آپلود از سايت ديگر
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
آپلود از طریق FTP
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
امکان کسب درآمد
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
پنل مدیریت فایل ها
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
پشتیبانی از دانلود منیجر
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
امکان اشتراک گذاری فایل ها
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
توقف و ادامه دانلود (Resume)
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
مشاهده آنلاین فیلم و ویدیو
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
مشاهده آنلاین اسناد و تصاویر
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
آپلود همزمان چند فایل با هم
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
دانلود همزمان چند فایل با هم
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
دسترسی به فایل ها با موبایل و تبلت
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
دانلود بدون معطلی (No Timer)
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
عدم نمایش کد امنیتی (Captcha)
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
عـدم نمـایش تبلیغـات
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
قابلیت ایجاد لینکهای کاملا مستقیم
کاربر رایگان
اشتراک دائمی
اشتراک ویژه
لینک مستقیم
تعداد فایل قابل آپلـود همزمان
کاربر رایگان 10 فایل
اشتراک دائمی 10 فایل
اشتراک ویژه 20 فایل
لینک مستقیم 50 فایل
تعداد فایل قابل دانلود همزمان
کاربر رایگان 10 فایل
اشتراک دائمی 10 فایل
اشتراک ویژه 20 فایل
لینک مستقیم 50 فایل
حداکثر تعداد آپلـود فایل در روز
کاربر رایگان نامحدود فایل
اشتراک دائمی نامحدود فایل
اشتراک ویژه نامحدود فایل
لینک مستقیم نامحدود فایل
حداکثر تعداد دانلود فایل در روز
کاربر رایگان نامحدود فایل
اشتراک دائمی نامحدود فایل
اشتراک ویژه نامحدود فایل
لینک مستقیم نامحدود فایل
حداکثر اندازه آپلود هر فایل
کاربر رایگان 3.00 GB
اشتراک دائمی 4.00 GB
اشتراک ویژه 6.00 GB
لینک مستقیم 10.00 GB
حداکثر اندازه دانلود هر فایل
کاربر رایگان 4.00 GB
اشتراک دائمی 5.00 GB
اشتراک ویژه 7.00 GB
لینک مستقیم 12.00 GB
حداکثر سرعت آپلود و دانلود
کاربر رایگان 2.50 MB برثانیه
اشتراک دائمی 3.50 MB برثانیه
اشتراک ویژه 4.50 MB برثانیه
لینک مستقیم نامحدود
مدت نگهداری فايل ها
کاربر رایگان 365 روز
پس از آخرین دانلود
اشتراک دائمی نامحدود روز
تا پایان فعالیت
اشتراک ویژه نامحدود روز
تا پایان اشتراک ویژه
لینک مستقیم نامحدود روز
تا پایان اشتراک ویژه

مزایــای حساب کاربری ویژه


دانلـود فایل ها با حداکثر سرعت
دانلود سریع و بدون معطلی
عـدم نمـایش تبلیغـات
نگهداری فایلهای شما در حساب کاربریتان برای همیشه.
فضای ذخیره سازی فایل 100 GB تا 10 TB
اندازه آپلود هر فایل 6.00 GB تا 10 GB
محدودیتی در تعداد دانلود روزانه وجود ندارد.
پشتیبانی از دانلود منیجر
مبلغ ناچیز به ازای هر روز